by

Ponad 5 lat temu zacząłem pracę jako copywriter. Najpierw jako „junior” wspomagający w pojedynczych zleceniach, potem jako „creative”, a obecnie jako „concept writer” w agencji. Jak zacząć i wytrzymać w marketingowym świecie kreatywnym? Myślę, że pomogło mi takie nastawienie: 1. Stawiaj dobre przed kreatywnym Jeżeli uważasz, że coś jest dobre, tylko dlatego, że jest kreatywne

by

Względnie cała rzeczywistość społeczna, która nas otacza i wszelkie elementy cywilizacji stworzonej przez człowieka są wytworami pochodzącymi z gromadzonych na przestrzeni tysiącleci idei, twórczych pomysłów. Twórczość jest podstawą innowacji, a ta z kolei jest bodźcem zmiany społecznej, która sprawia, że człowiek ewoluuje w swoim otoczeniu, a ono razem z nim. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dekady

by

Na przestrzeni wieków pojęcie twórczości ewoluowało. Władysław Tatarkiewicz analizując dzieje pojęcia twórczości mówi o tym, że w starożytności pojęcie twórczości i twórcy nie istniało. Samo rozumienie wytworów w sztuce było natomiast konstruowane poprzez inne sformułowania. Poeci byli uprzywilejowani w postrzeganiu ich najbliżej twórczości. Jednakże greckie poiein znaczyło tyle co robić i nie było wówczas określane

by

Dostrzeganie analogii jest kluczową umiejętnością twórczego myślenia. To dzięki kojarzeniu faktów i zauważaniu zależności powstają rzeczy nowe i unikalne. Czy spostrzegawczość jest cechą wrodzoną, czy tez można ją w pewien sposób kształcić? Umiejętności obserwacji jest podstawową umiejętnością poznawczą i w ten sposób każdy człowiek uczy się otaczającego świata i poznaje zależności, które w nim panują.

by

Są takie zachowania które działają na kreatywność jak postawienie poprzecznego wobec drogi, twardego, wielkiego muru na torze Monza, na najszybszej prostej, przed nadjeżdżającym bolidem F1. Szybko nadjeżdżającym. Takim murem dla kreatywności jest niepewność. W przypadku wielu zadań do wykonania największym hamulcem działania człowieka jest brak pewności odnośnie powodzenia tego co się robi. W przypadku zadań